PRESS

Podmienky akreditácie

Internetové médium

Musí uviesť všetky tlačové správy a napísať aspoň jeden autorský článok o festivale. Nie však naraz(v lete), ale v období, keď boli TS vydané. Rovnako musí správy zverejniť na svojej facebookovej stránke, ak ju má založenú.

Tlačené médium

Uviesť minimálne tri články o festivale.

Rozhlasové a televízne médium

Podporiť festival buď programovo, uvedením info správ o festivale, alebo odvysielať rozhovor s organizátormi festivalu. Akreditácie žiaľ neudeľujeme internetovým rádiám a ani regionálnym TV.

UZÁVIERKA JE 22.7.2017

Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu na základe nedostatočného odôvodnenia (napr. nesplnenie uvedených podmienok, poprípade nízkej sledovanosti média, alebo nízkej afinitiy média k cieľovým skupinám festivalu), prípadne neskorého zaslania akreditačného formuláru. Akreditácie neudeľujeme regionálnym médiám (tv, rozhlas) ani internetovým rozhlasovým staniciam.

AKREDITAČNÝ FORMULÁR

TLAČOVÉ SPRÁVY