GRAPE FESTIVAL GRAPE FESTIVAL 9. - 10. 8. 2024 • Letisko Trenčín 9. - 10. 8. 2024 • Letisko Trenčín
EN

Informácie pre médiá

AKREDITÁCIA PRE ROK 2024 JE OTVORENÁ

Ďakujeme za váš záujem o Grape festival.

Ak máte záujem o akreditáciu na festival, podmienky akreditácie nájdete nižšie.

Ak máte doplňujúce otázky, ponuku na dlhodobú mediálnu spoluprácu alebo záujem o akreditáciu na niektoré z iných podujatí alebo koncertov, ktoré organizujeme, kontaktujte nás priamo e-mailom na ela@grapefestival.sk

AKREDITÁCIA GRAPE FESTIVAL 2024

Všetci žiadatelia o novinársku akreditáciu na Grape festival 2024 o ňu požiadajú vyplnením a odoslaním akreditačného formulára, a to najneskôr do 1. 7. 2024 (vrátane). O udelení/neudelení akreditácie budeme žiadateľov informovať na poskytnutý kontaktný e-mail do 1. augusta 2024. Pred vyplnením a odoslaním akreditačného formulára si, prosím, pozorne prečítajte akreditačné podmienky nižsie. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!

Všeobecné akreditačné podmienky

Akreditácie na festival udeľujeme médiám, ktoré o festivale pravidelne a aktívne informujú. Udelenie akreditácie nie je nárokovateľné a je plne v kompetencii organizátora.

Najčastejšie dôvody pre neudelenie akreditácie sú nasledovné:

  • nesplnenie špecifických akreditačných podmienok (viz nižšie)
  • neskoré zaslanie akreditačného formulára (po 1. 7. 2024)
  • nízka sledovanosť média a/alebo nízka afinita média k cieľovým skupinám festivalu
  • kapacitné dôvody

Pri posudzovaní žiadostí o akreditáciu prihliadame aj na minulé skúsenosti s médiom a jeho zástupcami. Akreditovaným médiám odporúčame zaslať organizátorovi (na adresu ela@grapefestival.sk) všetky uverejnené výstupy z festivalu (webové odkazy, odvysielané nahrávky, printy), a to ideálne do 24 hodín od zverejnenia. Nesplnenie podmienky môže viesť k neudeleniu akreditácie v nasledujúcom ročníku festivalu. Neuverejnenie žiadneho výstupu z festivalu či nedostavenie sa na vopred dohodnutý rozhovor s umelcami/organizátormi počas festivalu je automatickým dôvodom na neudelenie akreditácie v ďalšom roku.

Špecifické akreditačné podmienky

Internetové médium pre kladné vybavenie žiadosti o akreditáciu uverejní aspoň tri články k aktuálnemu ročníku festivalu. V prípade, že médium zverejní všetky články/promo materíal naraz v priebehu týždňa a nie priebežne v dlhšom období, budeme túto podmienku považovať za nesplnenú. Médiá musia zdieľať zverejnené články aj na sociálnych sieťach. Udelenie akreditácie sa bude posudzovať tiež na základe návštevnosti webovej stránky a aktivity na sociálnych sieťach.

Rozhlasové a televízne médium pre kladné vybavenie žiadosti o akreditáciu podporí festival programovo, odvysielaním informačných správ o festivale a/alebo odvysielaním rozhovoru s organizátormi festivalu. Pri posudzovaní akreditácie berieme do úvahy aj výstupy z minulého ročníka (reportáže, rozhovory, etc.). Akreditácie neudeľujeme malým internetovým/regionálnym rozhlasovým staniciam a tv staniciam.

 

Grape Logo

Grape Logo PDF

Press Contact

ela@grapefestival.sk

Tlačová správa

Tlačová správa PDF

Akreditačný formulár

Žiadosť o novinársku akreditáciu na Grape festival 2024

Akreditácia je otvorená do 1. 7. 2024
Listen to our Spotify playlist